Ludmila Holadová

Ludmila Holadová
ředitelka Okresní agrární komory

Datum narození: 22.1.1942

Už v mládí věděla, že musí pokračovat ve šlépějích svých rodičů - v zemědělství, na jakémkoli úseku. V roce 1993 zakládala na Mostecku agrární komoru a dosud je v jejím čele. Za svou kariéru získala několik ocenění.

LUDMILA HOLADOVÁ
Narodila se 22. ledna 1942 v jihočes­kých Milenovicích u Protivína. Na gymnáziu ve Vodňanech odmaturovala v roce 1959. Pak se přihlásila na Střední zemědělskou technickou školu – nástavbu po gymnáziu – obor provoz a ekonomika zemědělství v Domažlicích. Po jejím zrušení odmaturovala v Novém Bydžově v roce 1961. Dne 1. května 1963 vznikl na Mostecku Státní statek Most, kam se sloučily všechny statky v okrese, a posléze i zemědělská družstva. Na novém státním statku pracovala jako ekonomka práce a mezd, racionalizace řízení a normování práce. V roce 1991 došlo k úplné privatizaci zemědělství na Mostecku, vytvořily se obchodní společnosti, s. r.o. a soukromí zemědělci. Nastoupila do firmy OVO-FRUKT Most Vtelno, kde pracovala jako ekonomka. Následně se stala jednatelkou této společnosti. V roce 1993 zakládala na Mostecku agrární komoru, tuto činnost vykonávala vedle svého zaměstnání. Pracovala ve funkci předsedkyně představenstva Okresní agrární komory Most.

Ludmila Holadová.

„Rodiče vlastnili sedm hektarů zemědělské půdy v těch nejhorších podmínkách. Zažila jsem kolektivizaci vesnice, kdy jim veškerý majetek byl zabrán a museli vstoupit dosti násilně do Státního statku Protivín. Viděla jsem v očích svých rodičů slzy, kdy jim odváděli ze dvora veškerý hospodářský dobytek – krávy, koně, telata, prasnice… Hospodářství pro ně bylo vším, i když dřeli denodenně od rána do večera. Jen tak uživili mě s bratrem a svoje rodiče,“ vybavuje si své dětství a dospívání Ludmila Holadová. Její matka pak pracovala na Státním statku Protivín jako dojička a otec jako kočí.

Složitá doba

Celému maturitnímu ročníku gymnázia, které Ludmila navštěvovala, třídní oznámil, že se na vysokou školu nikdo ze studentů nedostane, ať s tím vůbec nepočítají. Obzvláště ti, co pocházejí ze zemědělství. „Byla to složitá doba, a tak jsem se přihlásila na Střední zemědělskou technickou školu – nástavbu po gymnáziu – obor provoz a ekonomika zemědělství v Domažlicích. Tuto nástavbu pak zrušili, tak jsem odmaturovala v Novém Bydžově,“ upřesňuje. Ludmila Holadová vždy studovala s výborným prospěchem.

Po maturitě na SZTŠ nastoupila na umístěnku na ONV v Mostě, na zemědělský odbor jako ekonomka práce a mezd. ONV tehdy řídil 4 státní statky v okrese a jeho zařízení – Okresní veterinární středisko, Okresní středisko přípravy zemědělských investic a Meliorační správu. „Chtěla jsem pokračovat ve studiu na vysoké škole zemědělské, ale ze sedmi zaměstnanců odboru ONV jich tehdy už pět studovalo. Musel také někdo na odboru pracovat, a tak mi přihlášku na VŠ nepodepsali,“ krčí rameny.

Na začátky své práce na ONV v Mostě však velmi ráda vzpomíná. „Poznala jsem celý okres Most, všechny vesnice, všechny zemědělce a organizace a řadu krásných lidí, kteří mi s velkou ochotou pomáhali, protože jsem přišla z jiného kraje, z čistého ovzduší. Právě v té době bylo ovzduší na Mostecku nejhorší. Velké husté mlhy. Vždy musel někdo jít před autem, abychom se dostali z Litvínova do Mostu a naopak. Po celý rok mě sužovaly zdravotní problémy z tohoto ovzduší, než jsem si tady zvykla a aklimatizovala se,“ vysvětluje. Nakonec zde s manželem natrvalo zůstali. „Nikdy jsem se už nechtěla vrátit zpět do Jižních Čech. I když jsme nabídky měli a Jižní Čechy máme oba velmi rádi. Mostecko mi přirostlo k srdci a stalo se mým druhým domovem,“ vyznává se.

V roce 1963 byl zrušen zemědělský odbor na ONV a ještě téhož roku vznikl na Mostecku Státní statek Most. Jediný, kam se sloučily všechny státní statky v okrese, a posléze i zemědělská družstva. Postupně docházelo k dalším reorganizacím. „Bylo jich mnoho, ale stále jsem pracovala vlastně na jednom podniku v zemědělství,“ upozorňuje Ludmila Holadová.

Privatizace zemědělství

V roce 1991 došlo k úplné privatizaci zemědělství na Mostecku, vytvořily se obchodní společnosti, s. r.o. a soukromí zemědělci, kterým byly v restituci vráceny pozemky a hmotný i nehmotný majetek, začali hospodařit. „Nastoupila jsem do firmy OVO-FRUKT Most Vtelno. Naším výrobním zaměřením bylo pěstování ovoce, žampionů, skladování a další činnosti. V roce 2008 jsme firmu odprodali, protože jsme nemohli konkurovat supermarketům s cenami ovoce. Další naše činnost by byla ztrátová,“ ohlíží se zpět.

V roce 1993 zakládala na Mostecku agrární komoru. Tuto činnost vykonávala vedle svého zaměstnání. Stala se předsedkyní představenstva OAK Most. „Viděla jsem to jako svého velkého koníčka a poslání, pomáhat zemědělcům, nikoliv jako zaměstnání,“ svěřuje se. Veškerá její činnost po celý život souvisela se zemědělstvím a znamenala vždycky hodně času a úsilí, aby se změnily podmínky pro hospodaření zemědělců k lepšímu. Za socialismu se za však žádného ocenění nedočkala. Při komplexním hodnocení vedoucích pracovníků CZV KSČ jí spíše vytkli, že svou pracovitostí, odborností a výsledky práce převyšuje spolupracovníky. „To prý na ně působilo negativně a kvůli tomu údajně měli malý zájem o svou práci, což bylo úsměvné. Tohle jsem spíše považovala za ocenění,“ dodává s úsměvem.

Ludmila Holadová říká, že práce v zemědělství pro ni byla, je a vždy bude koníčkem. „Je velmi složitá, pod širým nebem, bez ohledu na počasí a každodenní práce v živočišné výrobě. Zemědělství prošlo snad nejsložitějším vývojem. Nejprve likvidací a vystěhováním ´kulaků´ v 50. letech, pak po roce 1989 privatizací. Myslím si, že ve všech těchto zkouškách obstálo, i když bylo často na okraji zájmu společnosti. Rozdíl v zemědělství před rokem 1989 a nyní musí zaznamenat každý občan. Podívejte se na obdělaná pole, dosahované hektarové výnosy v rostlinné výrobě, dosahovanou užitkovost hospodářských zvířat, celkové výsledky hospodaření v zemědělství. O tom se nám nikdy předtím ani nesnilo,“ připomíná.

Alfou a omegou pro české zemědělce jsou dotace. A Ludmila Holadová směle hlásá, že vzhledem ke kvalitě českého zemědělství, které je schopno obstát i v těžké konkurenci, bychom se bez zemědělských dotací úplně obešli. „Ale pouze za podmínky, že by byly zrušeny v celé EU. To je však nereálné, proto se snažíme pro naše zemědělce dosáhnout maximálně možných dotací,“ poznamenává.

A čeho by ve své práci chtěla ještě dosáhnout? „Moje práce je nekonečná, ale chtěla bych se dožít toho, aby podmínky pro zemědělce byly v celé EU stejné, aby zemědělce neokrádaly supermarkety. A především, aby se už konečně snížila byrokracie, aby v našich obchodech byly především české kvalitní potraviny, které umíme vyrobit, a abychom nedováželi nekvalitní potraviny z jiných zemí,“ podotýká.

Sama odpočinek moc nezná, na dovolenou nejezdí, je workoholik. „Jsem perfekcionalista, který musí mít vše uděláno na jedničku a v předstihu,“ prozrazuje.

Jejím velkým koníčkem je hudba – všeho druhu, podle momentální nálady, a také knížky. „Mám doma spoustu knih. Splnila jsem si tak to, že jsem si v dětství knížky kupovat nemohla, protože na ně nebyly peníze. Ale na čtení moc času nemám, tak až bude čas, všechno přečtu,“ směje se.

Vyrostla v katolické rodině a víra v Boha je pro ni zdrojem životní energie. „Učí nás pokoře, skromnosti, odpuštění, empatii, schopnosti pomáhat jiným,“ říká žena, která ráda pomáhá potřebným. Už 20 let sponzoruje každý rok Dětský domov v Hoře Sv. Kateřiny. Tomuto zařízení také věnovala celou finanční odměnu za Cenu města Mostu.

TUCET OTÁZEK PRO LUDMILU HOLADOVOU:  
Co nejvíc nesnášíte a v čem si libujete? Nesnáším lež, přetvářku, lenost a závist. Libuji si v práci a domácí pohodě.
Vaše nejmilejší místo v Mostě? U děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Váš ideální odpočinek? Jsem workoholik, neumím odpočívat. Mám ráda večerní povídání s manželem v klidu domova.
Oblíbená a neoblíbená postava z dějin? Oblíbená – Karel IV., prezident T. G. Masaryk. Neoblíbená – Adolf Hitler.
Jakou kulturní událost jste v Mostě navštívila naposledy? Mosteckou slavnost v září 2014 a Divadlo Semafor v říjnu 2014.
Jakou hudbu posloucháte? Vážnou, country i folk, ale též klasický jazz. Odpočinkové jsou i lidovky.
V co věříte a čemu nevěříte? Věřím v Boha a přátelství; věřím lidem se slušným chováním, úctou a pokorou. Nevěřím falešným lidem, pomluvám a patolízalům.
Jaká je vaše největší neřest? Enormní vytížení prací. Tím mi zbývá málo času pro své blízké a přátele, kteří by si to zasloužili.
Slavíte raději sv. Valentýna nebo Svátek práce? Svátek práce uznávám jako skutečnou úctu k práci – ne politickou manifestaci. Valentýna neslavím – to není český svátek.
Chtěla byste žít v jiné době? Ne, ani nikde jinde. Jen kdyby se český národ trochu změnil. Je třeba obnovit duchovní hodnoty.
Máte radši zeleninový salát nebo pečenou krkovičku? Obojí, ale měla bych jíst hlavně zeleninové saláty.
Co byste popřála mostecké knihovně? Příliv mladých čtenářů, hodně dobrých knih a dostatek finančních prostředků na provozní chod knihovny a nákup nových knih.
  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
  434 01 Most

  Telefony:
  
  automatická ústředna: 476 768 800
  
  prodlužování výpůjček:
  děti   476 768 810
  dospělí   476 768 811
  Rok 2015:  

  337 352   vypůjčených titulů
  108 014   návštěvníků webu kina
  81 639   návštěvníků knihovny
  54 306   návštěvníků webu knihovny
  25 766   návštěvníků kina
  8250   nových knih
  6088   registrovaných čtenářů
  1291   filmových představení
  1007   rekordní denní návštěva
  811   nových čtenářů